21 सक्छ, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद ४: अज्ञानताको अन्धकार

चीजहरू कसरी अस्तित्वमा छन् भन्ने अज्ञानता र कर्म र यसको प्रभावहरूको अज्ञानता अँध्यारो जस्तै छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्