20 सक्छ, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद ३: क्रोधको आगो

जब हाम्रो उच्च अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन् तब संलग्नताले क्रोध र पीडा निम्त्याउँछ। कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्