19 सक्छ, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

पद २: इन्द्रिय सुखहरूमा संलग्नता

इन्द्रिय वस्तुहरूको लागि हाम्रो अतृप्त लालसा नै हाम्रो दुःखको स्रोत हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्