16 सक्छ, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धिको रत्न

प्रस्तावना: गुरु मञ्जुश्रीको स्तुति

आध्यात्मिक सल्लाहकारहरूलाई श्रद्धाञ्जली र प्रशंसा र उनीहरूले हामीलाई मार्गमा कसरी मद्दत गर्छन् भनेर सुरु हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्