11 सक्छ, 2014

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

यात्राहरू

अष्ट्रेलियामा धर्म बाँड्ने

आदरणीय थुबटेन चोड्रन अस्ट्रेलियामा धर्म सिकाउने अवसरमा रमाउँछन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्