दिसम्बर 15, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

बुद्धि र करुणाको साथ कार्य गर्नुहोस्

बुद्धिका साथ काम गर्ने, स्वीकार गर्न सिक्ने, र हाम्रा कार्यहरूको लागि व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्