दिसम्बर 14, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

अहंकार र क्रोध रूपान्तरण

हाम्रो अहंकारलाई नियन्त्रण गर्ने र दिमागीपन र आत्मनिरीक्षण मार्फत हाम्रो विचलित मनोवृत्तिहरू समात्ने महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्