सेप्टेम्बर 28, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2013

यस जीवनमा टाँसिएको छोडेर

अनिश्चितता र मृत्युको वास्तविकताको बारेमा सोच्दा हामीलाई हाम्रो बलियोबाट जान मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्