सेप्टेम्बर 24, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2013

शुद्ध नैतिकताको आधार

नैतिकता, धर्म अभ्यासको आधार, आठ सांसारिक चिन्ताहरूले कलंकित हुन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्