अगस्ट 31, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2013

निर्मलता रिट्रीटको लागि सर्तहरू

शमथा प्राप्त गर्न आवश्यक परिस्थितिहरू खेती गर्दै। शारीरिक मुद्रा र ध्यान कसरी संरचना गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2013

एकाग्रता: विश्वदृष्टि, प्रविधि, परिणाम

एकाग्रता/ध्यानका लागि प्रेरणाको महत्त्व हामीलाई मुक्ति र ज्ञानतर्फ लैजानको लागि।

पोष्ट हेर्नुहोस्