अगस्ट 26, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मृतक र मृतकलाई सहयोग गर्ने

मर्ने साथीलाई सहयोग गर्दै

हामी कसरी हाम्रो दिमागले काम गर्न सक्छौं, र हामीले के प्रार्थना र अभ्यासहरू गर्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्