फरवरी 4, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मण्डला प्रस्ताव

एक आधुनिक मंडला प्रस्ताव

यो योग्यता संचित अभ्यास को व्याख्या र मंडल प्रार्थना को एक समकालीन संस्करण।

पोष्ट हेर्नुहोस्