जनवरी 18, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जीवनको बाटो बताउने चिन्ह
माइन्डफुलनेस मा

मेरो जीवनलाई घुमाउँदै

कारागारमा एक व्यक्तिले पाँचवटा उपदेशहरू बाँच्नका लागि आफ्नो अनुभव साझा गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्