जनवरी 17, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रस्तावहरू बनाउँदै

पानी कचौरा प्रस्ताव

तीन मध्ये दोस्रोले घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
मन र चेतना

योगिक प्रत्यक्ष बोधक

अध्ययनको महत्त्व, तर्क, ध्यानको साथमा, चीजहरू कसरी अस्तित्वमा छन् र तिनीहरू कसरी छन् भनेर हेर्नको लागि…

पोष्ट हेर्नुहोस्