जनवरी 16, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रस्तावहरू बनाउँदै

कसरी वेदी स्थापना गर्ने

घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे तीन वार्ताहरू मध्ये पहिलोले बताउँछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्