जनवरी 2, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

शुद्धीकरण र शून्यता

खालीपनमा ध्यानको साथ शुद्धिकरण अभ्यासलाई पूरक गरेर, हामी हाम्रो उन्मूलन गर्न काम गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्