दिसम्बर 31, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

उपचारात्मक कार्यको शक्ति

वज्रसत्व अभ्यासमा विभिन्न दृश्यहरूको वर्णन जसले हाम्रो नकारात्मकताहरूलाई शुद्ध गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

वज्रसत्व द्वारा शुद्धि

वज्रसत्वको मार्गदर्शनमा, हामी गैर-गुण, दु: ख र भंगलाई शुद्ध गर्न सुरु गर्न सक्छौं।

पोष्ट हेर्नुहोस्
अमूर्त ढाँचामा खैरो छायाहरू।
जेल कविता

व्हास्पर

जेलमा रहेका व्यक्तिको कविता। गाढा स्वरमा, यसले अन्तर-सम्बन्धमा छुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्