दिसम्बर 30, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

पश्चातापको शक्ति

बौद्ध विश्व दृष्टिकोणले हामीलाई नयाँ र शक्तिशाली तरिकामा पश्चाताप उत्पन्न गर्न नेतृत्व गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्