अक्टोबर 24, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

तीन रत्नहरूमा शरण

शरणको अवधारणा

शरण भनेको के हो, हामी किन शरण लिन्छौं र के लिइरहेका छौं भन्ने बारेमा छोटो शिक्षा...

पोष्ट हेर्नुहोस्