अक्टोबर 12, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बिल्डिंग ट्रस्ट

मलाई विमान उडाउन विश्वास नगर्नुहोस्!

हामी अरूबाट अव्यावहारिक अपेक्षाहरू सिर्जना गर्न सक्छौं, र उनीहरूले सहन सक्ने भन्दा बढी विश्वास गर्न सक्छौं।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको निलो चित्र।
प्रेरणा को महत्व

राम्रो संसारको लागि बुद्धको सल्लाह

हाम्रो हृदयमा के छ भनेर हेर्दै। प्रेरणा सम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै जुन एक…

पोष्ट हेर्नुहोस्