सेप्टेम्बर 10, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय जेनिङ र जेन्डी एकअर्कालाई बलिङ गर्दै।
भिक्षु बन्ने

अध्यादेशको लागि तयारी गर्न सल्लाह

वरिष्ठ भिक्षुणीहरूले भिक्षु अध्यादेशको तयारी गर्न मार्मिक सल्लाह दिन्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्