अगस्ट 11, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

प्रेरणा र समुदाय

समुदायमा बाँच्दा अरूको लागि दया र दयाको प्रेरणा कसरी खेती गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्