अगस्ट 10, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य जाम्पा हिउँ फाल्दै।
भिक्षु बन्ने

भिक्षु प्रशिक्षणको लागि सहयोगी समुदायको मूल्य

आदरणीय जाम्पा (अनगरिका दानी मेरिट्ज अझै पनि) अबे समुदायमा कसरी बस्ने बारे लेख्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्