13 सक्छ, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय शिक्षा र उनको हातले इशारा गर्दै।
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

अभ्यास गर्दै "विचार स्थानान्तरणको आठ पदहरू ...

हामीले अरू र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गर्न आठ श्लोकहरू कसरी अभ्यास गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्