नोभेम्बर 24, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मैदान र मार्गहरू

दूरगामी दृढता

धैर्यताका प्रकारहरू र धैर्यता कसरी विकास गर्ने, धैर्यतालाई काममा कसरी प्रयोग गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्