अक्टोबर 25, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

रोगलाई पथमा लैजाँदा

दुःखको कथा दया र शरणको कथा बन्छ

एक विद्यार्थीले चट्टान चढ्ने दुर्घटनामा घाइते भएपछि आफ्ना अनुभवहरू लेख्छन्। आदरणीय थबटेन…

पोष्ट हेर्नुहोस्