अक्टोबर 20, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मैदान र मार्गहरू

बोधिचित्तका फाइदाहरू

बोधिचित्तका फाइदाहरू पुन: परीक्षण गर्दै र सात-बिन्दु कारण र प्रभाव विधि मार्फत बोधिचित्ताको विकास गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्