सेप्टेम्बर 8, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भियतनामी सैनिक।
शरणार्थी र बोधचित्तामा

शत्रुदेखि दाजुभाइसम्म

हामी सबै एउटै कुरा चाहन्छौं, खुशी र यसका कारणहरू र होइन ...

पोष्ट हेर्नुहोस्