सेप्टेम्बर 5, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

नौ मानसिक स्थायित्वहरू

ध्यान स्थिरीकरणमा कसरी क्रमशः गहिरो र अधिक सूक्ष्म एकाग्रता विकास हुन्छ भनेर देखाउँदै।

पोष्ट हेर्नुहोस्