सेप्टेम्बर 4, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

बाधा र antidotes

निर्ममता प्राप्त गर्नका लागि पाँच बाधाहरूको बारेमा पढाइ जारी राखे।

पोष्ट हेर्नुहोस्