सेप्टेम्बर 3, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

ध्यान र अवरोधहरू

ध्यान आसन, प्रारम्भिक अभ्यास, र मंडला प्रस्ताव को व्याख्या। सिकाइको सुरुवात…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2011

माइंडफुलनेस र आत्मनिरीक्षण जागरूकता

सूक्ष्म देखि सकल स्तर सम्म तीन उच्च प्रशिक्षण मा एक शिक्षण। दुईको व्याख्या गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्