अगस्ट 27, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मुस्कुराउँदै एबेमा बन।
शरणार्थी र बोधचित्तामा

बोधिसत्वको दृढ संकल्प

चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा अरूको तर्फबाट आनन्दित प्रयास जारी राख्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्