प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

अहंकारको अज्ञानता

अहंकारको अज्ञानता

भित्तामा चित्रित एक मानिसको अनुहार र शब्द 'EGO' स्प्रे।
फोटो द्वारा डानियल लोबो

सजिलो छैन र
हाँस्न
अरूमा
जब अज्ञानी
संसारको सत्य को?
विष फैलाउन
घृणा र पीडा को
जब एक दृष्टि
द्वारा बादल छ
कोहरे
अज्ञानता र घृणाको
संलग्न र भ्रम?
जब हामी चिन्छौं
सत्य
र बुझ्नुहोस्
पीडित
कि सारा जीवनले समेट्छ,
आँसु मात्र
करुणा को
खस्न सक्छ
आँखाबाट
जुन पूर्ण रूपमा खुला छन्।

अतिथि लेखक: DJL

यस विषयमा थप