जनवरी 9, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य तारपा बिरालो अचलालाई पछ्याउँदै।
मृतक र मृतकलाई सहयोग गर्ने

के घरपालुवा जनावरहरूलाई euthanizing सल्लाह दिइन्छ?

एक प्रिय पाल्तु जनावरको गिरावट हेर्दा पीडादायी छ। कुन पाठ्यक्रम लिनु राम्रो हो?

पोष्ट हेर्नुहोस्