जनवरी 1, 2011

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

चार विरोधी शक्तिहरू

शान्तिदेवको अध्याय २ को अध्ययनबाट चार विरोधी शक्तिको अन्वेषणको निष्कर्ष…

पोष्ट हेर्नुहोस्