दिसम्बर 30, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व की थाङ्का छवि।
वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

अभ्यास को लागी हाम्रो प्रेरणा

हाम्रो सम्भाव्यता बराबरको प्रेरणा सेट गरेर वास्तवमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य के दिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्