दिसम्बर 29, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सेतो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2010-11

असामयिक मृत्यु

सेतो तारा साधनाको अभ्यासले नकारात्मकताहरूलाई कसरी शुद्ध गर्न सक्छ जसले अकाल मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्