नोभेम्बर 24, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

चार विरोधी शक्तिहरू

नकारात्मक कार्यहरूको लागि पश्चाताप उत्पन्न गर्न चार शक्तिहरू कसरी लागू गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्