अगस्ट 21, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

छलफलमा EML सहभागी र अबे संघ।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

मठ जीवनका तत्वहरू

विचार रूपान्तरण अभ्यासको रूपमा भिक्षुवादको लाभ प्राप्त गर्न हामीले आवश्यक…

पोष्ट हेर्नुहोस्