अगस्ट 20, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक तिब्बती भिक्षु आफ्नो हातमा धूप लिएर।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

मठ जीवन परिवर्तन: सम्बन्ध

लामो अवधिको लागि बुद्धिको साथ आफू र अरूको लागि दयाको विकास गर्दै। काम गर्न सिक्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्