अगस्ट 17, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

धेरै तिब्बती भिक्षुहरू, ननहरू र तिनीहरूका परिवारहरूको फोटो।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

समुदाय र छ सद्भाव

एउटा ठाउँ जहाँ हामी अरूहरू बढ्दै र परिवर्तन भएको देख्छौं र तिनीहरूका सामानहरूसँग काम गर्छौं, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्