अगस्ट 11, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कागजमा लेखिएको चार नोबल सत्यको पाठ
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

मठको वातावरणमा प्रेरणा

भिक्षु मार्गमा जीवन बिताउँदा हामीले खेती गर्न चाहेको मनको प्रकारको जाँच गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्