जुलाई 20, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय जम्पा र मेरी ग्रेस, मुस्कुराउँदै।
सद्गुण खेती मा

घुमाउरो साथ सकियो

आफ्नो घरधनीका जिम्मेवारीहरू त्याग नगरी, उनी कसरी पूर्ण रूपमा...

पोष्ट हेर्नुहोस्