जुन 23, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2009-10

मृत्यु र अस्थिरता

मृत्युको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै र स्पष्टता सिर्जना गर्न मृत्युको सही दृष्टिकोण उत्पन्न गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्