18 सक्छ, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक अनौपचारिक छलफल: आदरणीय तेन्जिन काचो, आदरणीय थुबटेन चोड्रन, आदरणीय वू यिन, आदरणीय जेन्डी, आदरणीय हेंग-चिंग।
तिब्बती परम्परा

बहु-परम्परा समन्वय (लामो संस्करण)

विस्तृत अनुसन्धानले तिब्बतमा एउटा उदाहरण स्थापित गरेको छ जहाँ भिक्षुहरूले एकसाथ अध्यादेश दिएका थिए...

पोष्ट हेर्नुहोस्