Mar 22, 2010

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रेरणा को महत्व

हाम्रो प्रेरणाको रूपमा दयालु हृदय

हाम्रो धर्म अभ्यासको प्राथमिक प्रेरणा र उद्देश्यको रूपमा दयालु हृदय खेती गर्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्