दिसम्बर 24, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सात-बिन्दु दिमाग प्रशिक्षण

दिमाग प्रशिक्षण को सिद्धान्तहरू

हामी कसरी अरूलाई आफ्नो खुशीको लागि वस्तु वा वस्तुको रूपमा हेर्ने झुकाव राख्छौं बरु ...

पोष्ट हेर्नुहोस्