दिसम्बर 23, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2009-2010

तारालाई कसरी हेर्ने

तारामा मानवीय गुणहरू प्रस्तुत गर्नु वा उनलाई ईश्वरवादी रूपमा हेर्नु गलत हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्