दिसम्बर 21, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2009-2010

तारा साधनामा लम्रिम ध्यान

ताराले हामीलाई साधनाको क्रममा ध्यान गर्दा प्रेरणा दिन्छ। उनी प्रतिनिधि…

पोष्ट हेर्नुहोस्