दिसम्बर 18, 2009

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा शीतकालीन रिट्रीट 2009-2010

ताराका गुणहरू

ताराको बारेमा हामीले सोच्न सक्ने एउटा तरिका बुद्धको भौतिक अभिव्यक्ति हो...

पोष्ट हेर्नुहोस्